Kropp

Kropp, socken och kyrkby nordost om Helsingborg. Ortnamnet nämns i en skrift från 1145 och kan syfta på den höjd kyrkan ligger på (se Kropps kyrka). Socknen ligger öster om Helsingborg och arkeologer har funnit lämningar från både sten- och järnålder. Flera byar har funnits inom socknen där Väla, Björka och Hjortshög var de största. Kyrkbyn har emellertid alltid varit liten med sin kyrka, prästgård, skola, några gårdar och mindre enfamiljshus. Se även Kropps kyrka. Inom socknen ligger också Rosendals slott och gårdarna Lydinge gård och Vasatorp. Närheten till Helsingborg har inneburit stora förändringar i landskapet med motorvägar och stormarknader. Motorvägskorsningen vid Kropp invigd 1978 är en unik korsning i tre plan mellan Europavägarna E4 och E6.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Kropp, bl. a.: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[2]]

Läs mer: Helsingborgs Historia Del III:2, II:1, II:2, IV:2, VI:2, VIII:1 [[3]], VIII:2.