Krokstorps storgård

Krokstorps storgård, väster om Påarp i Välluvs socken, bildades i början av 1800-talet i samband med enskiftet. Tidigare fanns en ensam gård, Kroghuset, på platsen. Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1916.