Kroks handelsinstitut

Kroks handelsinstitut, inrättat 1894 av folkskolläraren Nils Krok, först på S. Storgatan 15, men flyttade 1904 till Bruksgatan 32 där det låg kvar till slutet på 1940-talet. Skolans läroämnen var i huvudsak handelsräkning, handelslära, korrespondens, nationalekonomi, stenografi, maskinskrivning, tyska och engelska. Kroks handelsinstitut åtnjöt understöd av staten och stod under dess inspektion.