Kroka lågstadieskola

Kroka lågstadieskola, togs i bruk 1967.