Kärnan, hotell

Kärnan, hotell, med 50 rum beläget på Järnvägsgatan. Byggnaden uppfördes 1876–77 för ”Högre elementarskolan för flickors verksamhet”. Huset byggdes till med en våning 1917.