Kristinehallsskolan

Kristinehallsskolan, Karl Johans gata. Den privata Winzellska skolans lokaler användes 1944– 1948 som folkskola. 1946–1956 fanns här ett folkskoleseminarium. Från 1956 kallades skolan Seminariet och bytte sedan namn till Kristinehall 1961. I juni 1971 hölls den sista skolavslutningen. Se även Högre elementarskolan för flickor.