Kristina Borg

Kristina Borg, fotografi från 1899. Fotograf: Alfred B Nilsson. Ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar

Borg, Kristina, 1844–1928, tidningsutgivare. Kristina var gift med kvinnorättsförespråkaren och tidningsägaren Fredrik Theodor Borg. Medan Fredrik Theodor Borg drev Öresunds-posten skötte Kristina tidningens ekonomi och var ett ständigt bollplank till dess redaktion. När Fredrik Borg dog 1895 tog Kristina Borg över som ägare till tidningen. Kampen om kvinnors rösträtt var Kristinas lika mycket som Fredriks och hon fortsatte att driva tidningen i den liberala anda som maken gjort innan henne. Samtidigt som hon drev tidningen var hon ordförande för både den lokala delen av Landsföreningen för Kvinnlig Rösträtt och Helsingborgs Kvinnliga Rösträttsförening. Under sin tid som redaktör besökte hon även flertalet nationella och internationella fredskongresser. 1911 blev Kristina Borg hyllad för sin kamp för kvinnors lika rättigheter i tidningen Idun. Hon beskrivs där som en ”god”, ”begåfvad” och ”dådkraftig”. Hon var en av Sveriges första kvinnliga journalister och en verksam kraft i tidens kvinnorörelse. Se även Öresunds-Posten. MS