Kristerssons

Kristerssons, Bergaliden, är en fristående skola, som startade 2001 i byggnaden från 1863, vilken tidigare inrymde ett läroverk och senare Handelsgymnasiet. Skolan har idag elever från förskolan till och med årskurs 9.