Krister Gierow

Gierow, Krister, 1907–1979, teol.dr, överbibliotekarie, son till Arvid Gierow. Gierow har i ett flertal längre uppsatser, bl.a. i ”De hundra åren” (1965), skildrat kulturliv i Helsingborg från äldre tider och fram till mitten av 1900-talet. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1965.