Krantz herrekipering

Krantz herrekipering, startades år 1922 i Terrasshuset av Gustaf Krantz (1896– 1968).