Köpingegården

Köpingegården, industriområde beläget mellan Malmöleden och Skånebanans järnvägsspår öster om Österleden och omfattar ca 250 000 m2 tomtmark. Försäljningen av industrimark till i huvudsak företag i transportbranschen påbörjades i slutet av 1980-talet.