Köpinge små- och folkskola

Köpinge små- och folkskola, i bruk 1874– 1967. Skolan blev tillbyggd 1887. Byggnaden revs 1967 då motorvägen anlades.