Konsul Perssons plats

Konsul Perssons plats, området omedelbart söder om Gasverksgatan mellan Carl Krooks gata och nuvarande Malmöleden (tidigare kallad Glasbruksleden). Tidigare fanns på platsen kemiska industrianläggningar (se Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabrikations AB och Nils Persson). På området låg (före Skånska Superfosfatens tid) stadens första Gasverk byggt 1859 på en mindre tomt i kvarterets nordvästra del (söder om nuvarande Gasverksgatan). Under åren 2004–2005 uppfördes ett nytt tingshus.

Läs mera: Sigvard Hellestam, ”Industrierna vid Konsul Perssons plats”, Kring Kärnan 21 (1992).