Kongresshuset

Kongresshuset, på Södra Storgatan uppfördes 1978. Efter rivningen av de äldre fastigheterna som funnits på tomten kom byggverksamheten inte igång på flera år. Schaktning hade utförts och genom att inget hände fick den öde platsen smeknamnet ”Skandalgropen”. Ursprungligen var nybygget planerat för mindre butiker med livsmedelsförsäljning men blev i brist på hyresgäster istället ett kongresscenter med namnet ”Kärnhuset” (som det hette till 1982). Byggnaden hade då en tid ett nytt tillfälligt folkligt tillmäle : ”skrabban”.