Kommunreformen 1862

Kommunreformen 1862, en nationell reform som syftade till att skilja borgerliga (här: städernas) intressen och ansvar från de kyrkliga socknarnas. Vid skapandet av kommunerna användes i huvudsak de tidigare sockengränserna och vi fick därigenom ca 2 500 kommuner runt om i landet. I Helsingborgs nuvarande kommun och utanför centralorten uppstod då kommunerna Raus, Välinge, Kattarp, Allerum, Fleninge, Mörarp, Kropp, Välluv, Frillestad, Hässlunda, Bårslöv, Fjärestad, Kvistofta och Ottarp (se även respektive kommun).