Kommissgatan

Kommissgatan, titel efter markarrendator på 1700-talet inom Eneborgsområdet (Eneborg/Högaborg 1912).