Kometgatan

Bakgrund

En ny detaljplan för del av fastigheten Ödåkra 4:23 har antagits. Detaljplanen innefattar kvarter för bostäder och förskola. Nya lokal- och kvartersgator tillkommer i området.

Namnet

Namnet anknyter till de befintliga gatunamnen i de intilliggande kvarteren, som är olika planeter.

Information
Tätort Ödåkra
Beslutsdatum 2012-08-28
Dokument länk till dokument
Karta länk till karta
Beslut för borttag av namn länk till beslut
Anledning
Nytt namn
Anmärkning