Kolimportaktiebolaget Arvid Andersson

Kolimportaktiebolaget Arvid Andersson, grundat 1891 av skeppsredaren Arvid Andersson. Bolagets anläggningar låg vid kolkajen på Södra hamnområdet och kontoret på Trädgårdsgatan. Vd under många år var sonen Krister A:son Werne. Bolaget såldes på 1950-talet till Sylvan & Qvibelius.