Knut Påls väg

Knut Påls väg, efter Knut Pålsson som inköpte Långeberga gård 1849 varefter den brukades i ytterligare två generationer (Långeberga 1987).