Knut den heliges gåvobrev

Knut den heliges gåvobrev, utfärdat den 21 maj 1085, utgör det äldsta beviset på att Helsingborg var stad vid denna tidpunkt. Med stor sannolikhet är dock staden betydligt äldre än så, men detta datum har blivit stadens officiella födelsedag. Gåvobrevet inleds med följande ord: I den heliga och odelbara treenighetens, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi önskar att alla i Kristus trogna skall veta hur jag Knut, fjärde son till kung Magnus (Sven Estridsson), efter att ha ärvt riket av min fader har donerat (enligt kanonisk rätt den förmögenhet som en kyrka får vid dess grundande för att säkerställa underhållet) den helige Laurentius visserligen ännu ej fullbordade kyrka i Lund, […] Av den årliga penning som gives för tomterna i Lomma 3 mark. Av samma penning i Helsingborg 3 mark. Av tomterna i Lund 21 mark. […] Handlagt i Lund den 21 maj i den nionde indiktionen år 1085 efter Herrens människoblivande men i herr Knuts femte regeringsår, i närvaro av och med bekräftelse från nämnda biskopar, på tillskyndan av vår Herre Jesus Kristus, som är välsignad i evigheters evighet. Amen. (Översättning av Birger Bergh.)