Knähaken

Knähaken, landets första marina kommunala naturreservat. Området har en mycket rik bottenfauna. Här finns sydgränsen i Öresund för högmarina bottendjur som i övrigt saknas i Östersjön. Artrikedomen och färgprakten påminner om korallrev. Över 500 arter av ryggradslösa djur har observerats i det 13,7 kvadratkilometer stora (ett av Skånes största reservat) bottenområdet som blev marint naturreservat 2001. Kombinationen av den nordliga, salta bottenströmmen (utlöpare av Golfströmmen), hårdbotten och hög syrehalt skapar de förutsättningar som detta djurliv kräver. Hästmusslesamhället är av särskilt intresse, liksom en lång rad djurarter som solstjärna, lergök (sjögurka), piprensare, guldmus (havsborstmask), eremitkräfta och död mans hand (läderkorall). Klorocka och havskatt är några av fiskarterna som påträffas här. Havsborstmasken Sabella som finns här har även gett namn åt Helsingborgs undersökningsfartyg. WN