Knegahusen

85.90.244.216 sharing.helsingborg.se

”Knegahusen”, några låga, långsträckta envåningshus på den östra sidan av Drottninggatan, mitt emot Pålsjö kallbadhus. Namnet ”knegahusen” lär ha uppkommit av att vid husens södra ände fanns en trädstam där några grenar satt så lämpligt till att fiskaregummorna från Gravarne på väg till stan för att sälja fisk kunde hänga av sin ”kyva” (korg), som bars på ena skuldran, och här vila ryggen. ”Kneg” skulle vara detsamma som knast, men kan likaväl betyda att knoga eller knäa, vilket gummorna gjorde.