Kämnersgatan

Kämnersgatan, Tågaborg/Stattena, efter kämnär, ledamot av kämnärsrätt. Rätten var en lägre rätt som skulle finnas i städerna under rådhusrätten. Den lagstadgades i mitten på 1300-talet och fick sitt namn under 1600-talet. I samband med en förenkling av domstolsväsendet avskaffades den 1849.