Klockspelet i rådhuset

Klockspelet i rådhuset, invigt den 21 maj 1960. Från starten och fram till 1992 sköttes klaviaturen av musikdirektör Einar Nilsson som då överlämnade sysslan till kollegan Lars-Olof ”Lassie” Johansson, vilken alltjämt (2012) svarar för klockspelsmusiken. År 1988 installerades ett helt nytt klockspelsverk i rådhustornet.