Kjellström & Persson

Kjellström & Persson, glas- och porslinshandel grundades 1871 av grosshandlare Elof Holmqvist som 1904 överlät rörelsen på Berndt Kjellström och Nils M. Persson. Företaget höll till på Norra Storgatan 8 fram till 1986. Då lades butiksförsäljningen ner men verksamheten flyttades till Mörsaregatan på Berga. Den gamla fastigheten på Norra Storgatan är dock kvar i företaget, som successivt har restaurerat den och hyr ut lokalerna.