Kingelstads små- och folkskola

Kingelstads små- och folkskola, togs i bruk 1915.