Killelyckan

Killelyckan, eller Killestockalyckan vid nuvarande Strandvägen, uppkallad efter den gamla offerkällan, Sankt Jörgens källa, se Vattenkällor.