Killbergs konstgalleri

Killbergs konstgalleri, startat 1935 i våningen över butiken som Helsingborgs första permanenta lokal för konstutställningar vid sidan av Vikingsbergs konstmuseum. Här visades under några decennier en lång rad separatutställningar inte minst av regionens ledande konstnärer. Redan 1896 förekom det utställningar av aktuell konst i någon avskild del av affärslokalen.