Kilian Zoll

ur Helsingborgs museers samlingar, Blomsterplockande barn, 1842.

Zoll, Kilian, 1818–1860, målare. Under vistelse i Helsingborg på 1850-talet samarbetade Zoll med konstnärskamraten Marcus Larson (då ritlärare i Helsingborg) och bidrog bl.a. med staffagemåleri (figurmåleri) i flera av Larsons berömda målningar med kustmotiv. Zoll var själv under perioder av sitt liv bosatt i Helsingborg och Ängelholm. Känd i Helsingborg är han i dag för en rad verk från omkring 1850 med Helsingborgsmotiv. Zoll stammade på fädernet från en i Helsingborg välkänd familj som i generationer upprätthållit organisttjänsten i Mariakyrkan. Om det senare, se även Musikliv.

Läs mera: ”Helsingborg i konsten”, Helsingborgs museum (1985). SS