Kemiska kontrollstationen

Kemiska kontrollstationen, även Kemiska kontrollaboratoriet, kemisk undersökningsanstalt, grundad 1924 av civilingenjör Åke Kjellberg. Företaget anlitades av såväl industriföretag, rederier, tullverket, vattenverket och allmänheten för erhållande av analyser och undersökningar på livsmedel, spannmål, vatten, tvättmedel, kemiska preparat, diverse råvaror m.m. Kemiska kontrollstationen höll till på Södra Strandgatan 7 ända till slutet omkring 1971.