Kattarps (nyakyrk)skola

Kattarps (nya kyrk)skola, togs i bruk 1908. Här finns elever från förskola till och med årskurs 6.