Kattarps högre folkskola

Kattarps högre folkskola, i bruk 1862–1954, belägen intill nya kyrkskolan.