Kattarps första skola

Kattarps första skola, i bruk 1816–1846, var belägen vid norra kyrkogården. Byggnaden användes samtidigt som fattighus.