Katslösafyndet

Katslösafyndet unikt fornfynd som 1837 påträffades vid grävning i Rya, Katslösa. Det består av en armring av massivt guld med en vikt av 187 g. Den dateras till 950–750 f. Kr. Förvaras på Statens Historiska Museum.