Katolska kyrkan

Sankt Clemens katolska kyrka på Munkavången

Katolska kyrkan, eg. Sankt Clemens katolska kyrka, på Munkavången uppfördes på mark donerad av Gisela Trapp och hennes syster Carola Henckel. Från systrarnas mor Ida Henckel kom en stor del av de medel som krävdes för själva kyrkbygget. Kyrkan invigdes i augusti 1928 av biskop J.-E. Müller. Ritningar till byggnaden utfördes av den danske arkitekten Valdemar Schmidt. Se även kyrkoherde David (Berndt) Assarsson.

Läs mera: Erik Kennet Pålsson, ”Utsikt över Munkavången” (1978).