Karl Petrén

Petrén, Karl, 1868–1927, professor och överläkare vid Ramlösa hälsobrunn 1912–21.