Kafferosterier

Tellus kaffe
Tellus kaffe

Ett stort antal Kafferosterier har funnits genom åren i Helsingborg. Mest känt är Zoégas, i dag ett av landets äldsta i branschen, grundat av Carlos Zoéga (se Zoégas kaffe). Han började med handel i Landskrona 1881 men flyttade till Helsingborg 1886 där han under namnet Helsingborgs Patent-Kaffe-Ångbränneri, C. Zoéga, öppnade en kaffe, socker och thehandel. Adressen var Kullagatan 27. År 1894 uppfördes första etappen av den stora fastigheten Drottninggatan 30 där rosteri och huvudbutik inrättades. Sedan 1952 ligger företagets rosteri och kontor vid Ängelholmsvägen i Stattena. Den välbekanta Zoéga-butiken är kvar på Drottninggatan. AB A. & I. Nelson, (se Andreas Nelson) ett av de äldsta kolonialvaruföretagen i staden, grundat 1874, anlade ett kafferosteri i sina lokaler vid Lilla Strandgatan 2 och 4, dit företaget flyttade 1903. Nelsons kaffe var länge ett av de mera kända. Senare hette företaget EOL-bolaget. Arabiska Kafferosteriet ingick i den Wingårdhska koncernen (se August Wingårdh), också en av de äldsta i branchen. Arabia kallades varumärket. Skånska Kaffe AB började sin verksamhet 1911 på initiativ av konsul Albin Löfdal som var vd för Helsingborgs Kolonialvaru AB, vars rosteri och lagerlokal övertogs av det nya bolaget. Carl Ravén utsågs till chef. Verksamheten inhystes en tid i en fyravånings gårdsbyggnad vid Hamntorget, men 1925 stod ett nytt, större hus färdigt på Bredgatan 19.
Kaffe Aktiebolaget Tellus startades 1911 som ett dotterföretag till Import AB John Jakobsson, grundat 1895 av John Jakobsson (1871–1943). Från början hette företaget Kafferosteriet Tellus. Rosteriet låg i moderbolagets hus, Bruksgatan 29. Ostindiska Kaffekompaniet, i samarbete med AB Anton Hofvendahl etablerades i början på 1920-talet. Företaget importerade kaffe och hade eget rosteri på Kooperativa Föreningen Svea inrättade kafferosteri i det 1913 nybyggda varuhuset på Södergatan. Södra Kaffemagasinet på Södergatan 41 grundades 1926 av köpman Josef Carlsson. Verksamheten omfattade eget rosteri, försäljning i ”parti och minut” från ett antal butiker runt om i staden med huvudkontoret på Sundstorget. Rörelsen utvecklades till ett mångmiljonföretag vars produkt Kärnkaffe tillhörde de populärare. Malms Kaffe AB grundades omkring 1940 av kafferostare John S. Malm. Verksamheten var belägen i ett gårdshus till Långvinkelsgatan 185/ Röamöllagatan 2 i Stattena, men flyttades senare till en nybyggnad på Västra Berga.
Utöver de nämnda har funnits ett flertal rosterier och mindre importörer, varav kan nämnas AB Sydsvenska Kaffe- & Theimporten, Södra Storgatan 6, Mocca- & Javakaffeimporten, Södergatan 41, Kaffe- & Teimport Java, Hälsovägen 55, Celanders Kafferosteri, Kullagatan 28, Kaffeångrosteriet Columbia, Södergatan 5, Celanders kafferosteri, Kullagatan 38, AB Kaffehuset Skandia, Kvarnstensgatan 19, Kafferosteriet Sexan, Holländaregatan 7, Kafferosteriet Menado, Drottninggatan 120. KEA