Julia Brinck

Gruppfoto från 1870-talet.
En ung Julia Brinck sittande tredje från vänster. Foto 1870-tal, ur Helsingborgs museums samlingar.

I SAMARBETE MED KVINNOHISTORIA HELSINGBORG

Julia Maria Brinck föddes i Helsingborg 1854 som dotter till skomakare Anders Brinck och Anna född Hansson. I Stockholm tog hon examen vid GCI (Gymnastiska Centralinstitutet) där hon för övrigt var kurskamrat med Karolina Widerström. Därefter arbetade hon som sjukgymnast i Hamburg och Nice.

1880 fick hon anställning som gymnastiklärare på Ladies College, Guernsey, Storbritannien. Två år senare började hon studera på London School of Medicin for Women, den enda medicinska utbildningen för kvinnor i Storbritannien. Någon läkarlicens fick hon inte där, den kunde inte skolan utfärda. På Irland fick hon sin läkarlicens och började arbeta som läkare i Dublin. Hon började forska och 33 år gammal disputerade hon vid Berns universitet med en avhandling om muskelfysiologi.

Efter några uppmärksammade tidskriftsartiklar fick hon som första kvinna ett stipendium från brittiska läkarföreningen. Därefter startade hon en egen praktik i London. Där kom hon också att engagera sig i fredsfrågor, under en tid brevväxlade hon med Florence Nightingale. I början av 1900-talet flyttade Julia Brinck till Kalifornien, USA. Där dog hon 1926 och ligger begravd på Olivewood Cemetery, Riverside.

MN

Källor
Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Julia_Brinck (hämtat 2022-01-29)
Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon https://skbl.se/sv/artikel/JuliaBrinck (hämtat 2022-01-29)
Bro, Tomas: Första svenskan med en riktig läkarlicens. Läkartidningen 16/2016 https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2016/04/forsta-svenskan-med-en-riktig-lakarlicens/ (hämtat 2022-01-29)