”Jul vid Sundet”

”Jul vid Sundet”, länge en årligen återkommande jultidning i Helsingborg. Första numret utkom 1914 (då med namnet God Jul vid Sundet) och det sista 1969. En lång rad redaktörer och en ännu längre rad av frilansande skribenter och konstnärer med anknytning till staden och bygden passerade revy under de 56 år som publikationen med smärre avbrott hölls vid liv. Bland utgivare och redaktörer kan nämnas Kjell Wollters, J. A. Törnblom (alias Elf Norrbo i ÖP), William Lengertz, John Lundin samt under de sista arton åren Herbert Larsson, skriftställare från Råå, i nära samarbete med ÖP-journalisten Erik Larsson. När publikationen efter några års tystnad återuppväcktes 1952 skrev Herbert Larsson i sin anmälan att tidningens ”främsta uppgift var att bidraga till ett stärkande av sambandet med hembygden och en ökad förståelse för det sammanhang som går från förfäderna hän mot framtiden”.

Läs mera: Bertil Heddelin: ”Jul vid Sundet”, Minnen från Helsingborg och dess skola, 51 (1984).