Järnvägsmännens fria bad

Järnvägsmännens fria bad, badplats belägen vid stenkistorna bakom parapetenmurens norra ände. Benämningen kommer sig av att badplatsen förr nyttjades av de järnvägsanställda som hade sin arbetsplats i det norra bangårdsområdet (nuvarande nya Gröningen).