Josefina Christina Teodolinda Zachrisson

Zachrisson, Josefina Christina Teodolinda, 1845–1927. Zachrisson anställdes tillsammans med Zenda Armida Isodora Almgren som stadens två första lärarinnor vid Helsingborgs stads folkskola. Almgren slutade dock snart men Zachrisson arbetade vidare till 1876 då hon, på grund av sjukdom, tvingades flytta från staden och övergick i postens tjänst i Sundsvall. De började sina anställningar i den nyöppnade Östra skolan vid Bergaliden norr om Slottsvångsskolan (byggnaden inrymmer i dag ett skolmuseum, se Skolmuseer).

Läs mera: Ingrid Dahlin, ”Helsingborgs första folkskollärarinna”, Kring Kärnan 8 (1965).