Josef Carlsson

Carlsson, Josef, 1898–1971, grundare av Södra Kaffemagasinet, allmänt känt för Kärnkaffe. (Se Kafferosterier.) Makarna Carlsson som var barnlösa donerade hela sin förmögenhet utgörande såväl företaget som större hyresfastigheter, aktier m.m. till ca 15 miljoner kronors värde att under namnet Linnéa och Josef Carlssons stiftelse utdela medel till föräldralösa, CP- och polioskadade ungdomar. Utdelning sker två gånger årligen. Kaffeföretaget drevs en tid av stiftelsen, men lades senare ned.