John Wipp

Wipp, John, 1927–2005, bildkonstnär, verksam i Lund. Wipp vistades som helt ung en tid i Helsingborg som deltagare i Thalassa-episoden. Hans underfundiga och dekorativa bildkonst utnyttjade klart igenkännliga element i omväxlande modelliknande och rebusartade kompositioner med paradoxala rumsverkningar. Han har med stor behärskning av olika tekniker utfört en mängd dekorativa arbeten i olika institutioner, bl.a. i Karolinska institutet i Stockholm och på Spyken i Lund. I Dalhemsskolan i Helsingborg har han utfört väggmåleri och skulpturala verk, som lekfullt avhandlar olika kunskapsteman.