Johannes Hallberg

Hallberg, Johannes, [1] 1799–1851, köpman och konsul. Förutom handelsgården var han även ägare respektive delägare i ett flertal skonerter och slupar. Han innehade gården på och vid den norra sidan av nuvarande Billeplatsen, Hallbergs trappor. I fastigheten fanns bl.a. inrymd stadens största privatägda sal som flitigt utnyttjades vid allehanda tillställningar. Efter Johannes H:s död drevs ”Hallbergs sal” vidare av änkan, Charlotta Hallberg fram till 1884 då August Wingårdh förvärvade köpmansgården. En av Hallbergs döttrar, Maria Cecilia Alfrida, förvärvade mark söder om staden (senare stadsdelen Miatorp), där hon och systern, Alfhilda, bosatte sig. Gården döptes till Miatorp efter Maria. Se även Hallbergs trappor.

Läs mer: K.E. O:son Ander, ”Det Gamla Helsingborg” Del XII” (1992).