Johan Hård

Hård, Johan, 1617–1691, kommendant, överste, landshövding. Har även gett namn åt Johan Hårds gata.