Johan Gabriel Hebsacker

Hebsacker, Johan Gabriel, född i Torgen, Sachsen och död i Helsingborg 1792, stadsfältskär och markägare (i folkmun ”Hybsacken”). Hybsackens damm låg inom det område där Slottsvångsskolan senare uppfördes, närmare bestämt i sänkan för f.d. skolträdgården utmed Sankt Peders gata, d.v.s. norr om nuvarande skolmuseet (Östra skolan). Dammen var en rest av vallgraven runt slottet.