Johan Adolf Leonard Löfstedt

Löfstedt, Johan Adolf Leonard, 1849–1934, grosshandlare, donator. Löfstedt var innehavare av stadens första kolonialvarufirma, startad av Joh. Ahlbom, på Kullagatan 30. Han var känd som en skicklig köpman, hans alltid vackra hästar beundrades, liksom handelsgården som bestod av vackra korsvirkesbyggnader. Han gjorde stora donationer till Helsingborg. På Donationskyrkogården pryds hans gravsten av en bronsgjutning över staden, utförd av Ragnhild Schlyter och stenens text lyder: ”En välgörare mot den stad han under ett långt och verksamt liv tillhörde.”