Jöns Mårtensson

”Rådhuset i Hbg 1890”, oljemålning. Helsingborgs museers samlingar
”Rådhuset i Hbg 1890”, oljemålning. Helsingborgs museers samlingar

Mårtensson, Jöns, 1855–1912, målare, verksam i Helsingborg och Lund. Mårtensson ägnade sig framför allt åt stadsmotiv, som han ofta gav en starkt berättande karaktär och vilka har påtagligt kulturhistoriskt intresse. I hans produktion ingår en betydande mängd Helsingborgsmotiv av vilka ett flertal ingår i Helsingborgs museers samlingar. Ett intresse för sig har hans magnifikt snidade ramar. Han var far till museichefen Torsten Mårtensson.