Jöns Elo Rydbeck

Rydbeck, Jöns Elo, 1827–1901, målare, tecknare, gravör. Han var född i en lantbrukarefamilj nära Viken. Familjen skickade honom till sjöss när han endast var tolv år gammal. Arbetade senare som garvare bl.a. i Kristiansta, men utbildade sig så småningom till gravör. I början på 1850-talet kom han in på Konstakademien i Stockholm. År 1867 flyttade Rydbeck åter till Skåne och slog sig ner i Helsingborg, där han bodde till sin död. Många av hans målningar och teckningar har motiv från Helsingborg och Öresund.