Jenny Duncan

Duncan, Jenny, 1801–1886, en på sin tid mycket uppmärksammad affärskvinna, en av de första kvinnor som i ett för övrigt helt mansdominerat Helsingborg drev egen affärsrörelse. Hon var född i Skottland och kom till Helsingborg 1821, var anställd hos Peter Mollberg till 1828 då hon blev guvernant hos familjen Follin (släkten) på Pålsjö. År 1838 ansökte hon hos Borgerskapets Äldste om att få idka handel. Det blev flera avslag bl.a. med motiveringen att hon ”…ej, som fruntimmer, kunde få samma rättigheter som handlanden”. Duncan gav sig emellertid inte och snart hade hon öppnat klädesbutik i det s.k. Arnhamnska huset vid Stortorget. År 1862 flyttade hon butiken till Hotel Mollbergs fastighet. År 1869 överlämnade hon rörelsen till fröken Josephine Bader. Butiken levde kvar länge och kom så småningom genom Amalia och Lars Virgin heta Textilbolaget.

Läs mera: Fritz Netzler, ”Helsingborgsminnen från min ungdom” (1928).

Arnhamska fastigheten vid Stortorget där Jenny Duncan hade sin rörelse. Foto ur Kulturmagasinets samlingar.